Etapy współpracy

Etapy realizacji różnią się w zależności od tego, czego dotyczy zlecenie. Zawsze wraz z wyceną wysyłam informację o poszczególnych etapach współpracy z Klientem.

Za zrealizowane usługi dla firm zarejestrowanych w Polsce wystawiamy faktury. Z tym, że Fabryka Dizajnu nie jest płatnikiem podatku Vat. Ceny netto = cenom brutto, a nasze faktury księguje się tak samo jak faktury VAT.
Podstawa zwolnienia z podatku VAT: art.113 ust.1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług.

.